Jeden svět Olomouc 2019 / One World Olomouc 2019


18.3.2019 18:00 - 23.3.2019 22:00
Jeden svět Olomouc 2019 / One World Olomouc 2019
Jeden svět Olomouc
»»» For English version please scroll down «««

?? Je to tady! Zveme vás na 20. ročník festivalu dokumentárních filmů Jeden svět Olomouc, letos s tématem Bezpečná blízkost.
????

Jak chápat sebe, jak se odlišit od ostatních a nevytvořit přitom ve společnosti hlubokou propast? Odpovědi na tyto otázky jsou v době politických krizí, rozdělené společnosti a na prahu nevratné klimatické změny stále složitější. O to více potřebujeme najít vlastní identitu, která nám dává pocit jistoty a bezpečí. Chceme zjistit, co nás od sebe navzájem odlišuje, chceme najít to, co nás spojuje a skrze co si můžeme být bezpečně blízko.
Jeden svět každým rokem promítá osudy lidí, které jsou nám jinak velmi vzdálené, ale prostřednictvím zážitků z kina jsou nám blíže, jak nikdy a vnímáme je jako příběhy nás samotných. I proto je mottem letošního výročního ročníku festivalu Bezpečná blízkost. ??

Jeden svět proběhne v Olomouci 18.-23. března, mimo něj se festival odehraje v dalších 35 městech po celé České republice!
Program naleznete na přiloženém odkazu:
https://www.jedensvet.cz/2019/olomouc-program

Po každé z projekcí následuje moderovaná diskuze s velmi zajímavými hosty! A že jsme si letos dali záležet a máte se na koho těšit. ??

Vstupné: plné 80,- / studenti, senioři 60,- / držitelé průkazů ZTP či ZTT/P 40,- ??

Moc se na vás všechny těšíme, a věříme, že dorazíte v hojném počtu! ??

Sledujte a sdílejte nás na našem Instagramu:
https://www.instagram.com/jeden_svet_ol/

»»» English version «««

?? The time has come! We would like to invite you to the 20th One World International Human Rights Documentary Film Festival with this year topic of Safe Proximity. ????

How to understand ourselves, to differentiate ourselves from others while not creating a deep chasm in society? At a time of political crises, in a divided society and on the threshold of irreversible climate change, finding an answer to these questions is becoming ever more difficult. We thus all the more urgently feel the need to find our own identity, one that will give us a sense of certainty and security. We want to learn what things differentiate us from one another; to find what brings us together and what can make us feel safe and secure while being close to one another. ??

One World 2019 in Olomouc will be held from March 18 to 23 in Olomouc, apart from it, the film festival will be held in 35 other cities across the whole Czech Republic.

Entry: full 80,-/ students, seniors 60,-/ ZTP or ZTT/P 40,- ??

We are looking forward to see you all! ??

Follow us and also share us on Instagram:
https://www.instagram.com/jeden_svet_ol/

Podobné události