Ekologické dny Olomouc 2020 Příroda a lidé v době rozporů


19.9.2020 10:00 - 13:00
Ekologické dny Olomouc 2020 Příroda a lidé v době rozporů
Olomouc
EKOLOGICKÉ DNY OLOMOUC: EDO 2020
19.9. – 4.10. 2020
30. ročník festivalu
ANTINOMIE!
PŘÍRODA A LIDÉ V DOBĚ ROZPORŮ
EDO MÁ 30!
Znamení doby, kdy je příroda hmotou, krajina terénem, náměstí křižovatkou a architektura stavebnictvím. Naše dobře zdůvodněné pravdy, které si protiřečí, v prostředí společné porady o našem světě. Přednáškové eseje o paradoxech ve společnosti, vědě a kultuře, v naší složité a zjitřené době, kterou popisujeme mnoha slovy, a přitom složitě přemýšlíme, jestli se blíží katastrofa, nebo se začíná rodit naděje. Jak se za třicet let proměnilo smýšlení hostů EDO o tématech festivalu? Jak se proměnili sami hosté?
Jak je ovlivňují aktuální výrazné události, například pandemie?
Jak se vyrovnávají s antinomiemi v tom, o čem přemýšlejí?
JEDNA ZEMĚ,
JEDNO MĚSTO (OLOMOUC),
STEJNÝ ČAS (ZÁŘÍ a ŘÍJEN 2020)
TŘI TRADIČNÍ FESTIVALY SPOLEČNĚ.
Ekologické dny Olomouc (EDO 30),
Academia film Olomouc (AFO 55)
a Den architektury (DA 10).
Navíc!
Třicet let Vyhlášení CHKO Litovelské Pomoraví.
Účastníci festivalů mohou navštívit výstavu
Podzimní Flóra - Hortikomplex (1.10.-4.10).
S programem významně pomáhá:
Muzeem umění Olomouc.
Pořádá:
slunakov.cz
Ve spolupráci s:
muo.cz, afo.cz,
flora-ol.cz, litovelskepomoravi.ochranaprirody.cz, denarchitektury.cz

BESEDY EDO 2020 2.10.-4.10. 2020,
MOZARTEUM – ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM

pátek 2. 10.
16:00
Jan Zrzavý:
Žijeme v úžasné době.
17:15
Stanislav Komárek:
Ve víru viru a v rauši roušek.
Co se dovídáme o člověku i současné společnosti z fenoménu koronavirus.
18:30
David Storch:
Třicet let od postmoderny k antropocénu.
19:45
Večírek se Zdeňkem Neubauerem a Tomášem Škrdlantem:
Marie Kratochvílová, Anton Markoš, Oldřich Janota, Tomáš Daněk, Fatima Cvrčková.

sobota 3. 10.
10:00
Jiří Přibáň:
Antinomie přirozeného a pozitivního práva: systémový paradox modernity.
13:30
Cyril Höschl:
Anatomie správného rozhodnutí.
15:00
Eliška Fulínová:
Chvála rozpornosti.
16:30
Anton Markoš:
Vědecky potvrzená jedinečnost.
18:00
Václav Bělohradský:
Materiální ohnisko ústavy v Antropocénu.
19:30
Debatní večer Salonu Práva:
Je normální mít auto? Sociální souvislosti environmentální krize.
Lucie Trlifajová, Vojtěch Pecka, Václav Bělohradský.
Rozmluvu moderují Zbyněk Vlasák a Štěpán Kučera (Salon).

neděle 4. 10.
10:00
Václav Cílek:
Krásný riskantní svět: úvahy o světové revoluci, hněvu a soucitu.
13:30
Pavel Barša:
Konec liberálního milénia.
15:00
Zdeněk Kratochvíl:
Mezi alternativním a hlavním proudem.
16:30
Jiří Sádlo:
Skutečná tvář rostlin v Krajině.
18:00
Debatní večer dvouměsíčníku Listy:
Sametová budoucnost? Padlé mýty roku 1989 a naše cesta vpřed.
Kateřina Smejkalová, Petr Drulák, Martin Dokupil Škabraha.
Moderátor: Patrik Eichler.

UBYTOVÁNÍ V DOBĚ BESED:
V nízkoenergetickém domu v Horce nad Moravou, v pokojích nebo na zemi ve vlastním, levněji než v Olomouci, info: jana.vyhnakova@slunakov.cz, 585 378 345.

EKOJARMARK EDO 2020
HORNÍ NÁMĚSTÍ V OLOMOUCI
SOBOTA 26.9. 2020,
jarmark 9:00 – 18:00, hudba déle.
Slavnost společného pobývání na Zemi. K podpoře EDO, Sluňákova, přírody a kultury.
KONCERT EDO 2020
Velké pódium:
9:30 AG Flek
11:00 Mirek Kemel & band
12:30 Hm…
14:00 Jananas
15:30 Květy
17:00 Lanugo
18:30 Iva Bittová a Čikori
Zvuk František Petřík (Sound of Innovation).
Malé pódium:
Buchty a loutky: divadlo pro rodiče a děti.
10:40 Zlatá husa, 14:30 Kocour v botách.
Science show Pevnosti Poznání Olomouc (9:30, 13:15 a 16:00),
Swingstones tančírna (12:15 a 16:30),
Smokeman zasahuje v Olomouci (11:30 a 15:20)
a mnoho dalších stanovišť
s tvůrčím a pestrým programem pro rodiče a děti.
Tradiční řemesla a stánky na Horním náměstí.
Společná oslava života.

VÝLETY EDO 2020: 19.9. a 27.9 až 28.9.

sobota 19.9.
Za meandry řeky Moravy. Litovelské Pomoraví, jak je neznáte.
Průvodci: Olga Žerníčková a Jan Koutný.
Sraz v 10:00 u mlýna v Hankově. Trasa pěšky: asi 8 km.

neděle 20.9.
Luhem i krasem, lesem i loukou.
Průvodce: Jiří Šafář, Petr Kovařík, Jan Vrbický.
Sraz v 9:00 v Litovli u vlakové zastávky Litovel město na autobusovém nádraží.
Nutno se přihlásit na:
jiri.safar@nature.cz nebo 602 205 589.

neděle 20.9.
Nohy-srdce-hlava: procházka galerií v přírodě.
Průvodce: Anna Smékalová.
Sraz 14:30 v informačním centru Domu přírody Litovelského Pomoraví (Sluňákov).
Netradiční kunsthistorická procházka přírodou říční nivy s uměleckými díly Františka Skály, Miloše Šejna, Miroslava Fekara a Marcela Hubáčka.

neděle 27.9.
Spontánní tvorba neškolených tvůrců
v krajině severní Moravy.
Průvodce: Pavel Konečný.
Sraz v 8:00 parkoviště u Tržnice-autobus.
Předpokládaný návrat do 19:00.
Pozoruhodné stopy tří osobitých tvůrců: František Jáich, Marie Kodovská, Oldřich Vrána. Ti na severu Moravy vytvářeli z přetlaku vnitřní spontánní tvořivosti udivující díla, spojená s přírodou i městskou krajinou bez toho, že by prošli výtvarným školením.
Autobusem.
Na výlet je nutno se přihlásit:
jana.vyhnakova@slunakov.cz, 585 378 345.

pondělí 28.9. Den české státnosti.
Moderní město na barokním půdorysu.
Průvodce: Jakub Potůček.
Sraz v 8:00 parkoviště u Tržnice-autobus.
Předpokládaný návrat do 18:00.
Čas na oběd – v restauraci nebo vlastní. Možné vstupné do objektů.
Hradec Králové je označován za jednu z nejzdařilejších transformací pevnostního města v moderní. Klíčovou roli v tom sehrál František Ulrich, starosta města, který přizval ke spolupráci Jana Kotěru a Josefa Gočára.
Autobusem.
Na výlet je nutno se přihlásit:
jana.vyhnakova@slunakov.cz, 585 378 345.

VÝSTAVY EDO 2020

Sluňákov a Muzeum moderního umění (kurátor Barbora Kundračíková)
7.září–22.října, 9–17 hodin září, 9-15 říjen.
Dům přírody Litovelského Pomoraví – centrum Sluňákov, Horka nad Moravou
LENKA FALUŠIOVÁ: ÚTOČIŠTĚ / SANCTUARY

Pořádá Art Studio a Marcel Hubáček
19.září–4.října, 10:00 – 20:00 každý den
Art Studio, Šantovka
MARCEL HUBÁČEK: JINÁ GALERIE?

Pořádají Muzeum umění Olomouc-Středoevropské forum
a Galerie Caesar Olomouc
3.listopadu-29.listopadu, 9-17 hodin,
sobota 9-12 hodin, neděle zavřeno.
ŠIMON BREJCHA, MICHAL KINDERNAY, MARIE ŠTEFANOVÁ
Výstava tří autorů a tří kurátorů (Jakub Frank, Barbora Kundračíková, Martina Mertová) reaguje na hlavní téma letošních EDO – a staví argument v argumentu.

A POBYT V OLOMOUCI NA EDO SI MŮŽETE OBOHATIT:

ACADEMIA FILM OLOMOUC:
55. Mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů
1. 10. – 15. 10. 2020 AFO ONLINE
1. 10. – 4. 10. 2020 AFO V OLOMOUCI
5. 10. – 8. 10. 2020 AFO V PRAZE

DEN ARCHITEKTURY OLOMOUC:
3.-4.10. 2020
sobota 3.10., 15:00
Sluňákov, nízkoenergetický dům, Horka nad Moravou
Sluňákov trochu jinak. Aneb nízkoenergetický dům na vlastní oči.
Průvodce: Ondřej Hofmeister (Projektil architekti).
Nahlédněte do nízkoenergetického domu v Horce nad Moravou, který byl v roce 2007 oceněn prestižní Grand Prix architektů.
neděle 4.10., 15:00
Po nových březích staré řeky.
Průvodce: Michal Krejčí
Sraz v 15:00 na mostě přes Moravu, ulice U dětského domova.
Procházka s krajinným ekologem Michalem Krejčím kolem řeky, která kdysi dala vzniknout městu. Morava a její současné rozsáhlé úpravy v městské krajině Olomouce. Vycházka zakončená čajem a filmem „Natura urbana“ v kulturním centru Molitorova knihovna.
www.denarchitektury.cz.

FLORA OLOMOUC 2020 - HORTIKOMPLEX
01. – 04. října 2020. Tradiční podzimní přehlídka ovoce a zeleniny. 9:00 - 18:00 NE 9:00 - 17:00
https://www.flora-ol.cz/akce/flora-olomouc-2020-3
V jednání s Florou Olomouc v rámci programu je květinová výzdoba Rajské zahrady Františka Skály. Dohodnutá je také prezentace Sluňákova a programu EDO na výstavišti v Olomouci.

EKOLOGICKÉ VEČERY 2020 PODZIM
Sál Mozarteum.
Arcidiecézní muzeum Olomouc. Václavské náměstí 3. 18:00.
5. 10. pondělí
Veronika Pincová:
Anglické, zednářské a romantické parky, historie, symbolika, myšlenky. Popis romantických parků a jejich vazeb na zednářství a jeho symboliku.
2. 11. pondělí
Jiří Malík a Miloslav Fekar:
Návraty ke krajině poutníků
Jakub Hruška a Daniel Pitek v jednání.
30. 11. pondělí
Pavel Zatloukal:
Přísaha na jezu.

Již 30 let Ekologické dny Olomouc pořádá
Sluňákov, centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.

Aktuální program celého festivalu EDO 2020:
!!! Vzhledem k složité epidemiologické situaci po celý rok 2020 prosím sledujte program na našich internetových stránkách a FB skupině EDO: mohou se měnit podmínky účasti na jednotlivých akcích, případně i jejich umístění, hygienické pokyny pro zájemce, … DĚKUJEME!

www.slunakov.cz
https://www.facebook.com/groups/222005604657338/
Teletext ČT1 str. 584 (během konání festivalu)

FB události:
https://www.facebook.com/events/896872810729004/
https://www.facebook.com/events/1437724669742675/

Velmi nám pomůže Vaše podpora EDO a Sluňákova:
www.slunakov.cz
nebo zde:
https://www.darujme.cz/projekt/1202970

Budeme vděční za přeposlání, oznámení, sdílení,
pozvání, jakoukoliv pomoc s propagací programu EDO případným zájemcům!!!

PODPORA:
Státní fond životního prostředí,
Ministerstvo životního prostředí, Olomoucký kraj,
Statutární město Olomouc, Olomouc třídí odpad,
Muzeum umění Olomouc, AFO-Academia film Olomouc.
Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu města Olomouce.

MEDIÁLNÍ PODPORA:
TV MORAVA s.r.o., Naše příroda,
olomouc.cz - nejlepší adresa ve městě,
Český rozhlas Olomouc, LISTY dvouměsíčník pro kulturu a dialog.

POZVÁNKU NA EDO UVEŘEJNILI:
Salon Práva, Vesmír, 7.G Sedmá generace, Teletext ČT1.

SPOLUPRÁCE:
Museum umění Olomouc, Academia film Olomouc,
Den architektury – spolek Kruh, Za krásnou Olomouc,
Galerie Caesar, Art Studio Marcel Hubáček,
Pevnost poznání Olomouc, Flora Olomouc, Správa CHKO Litovelské Pomoraví,
Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství a
Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce,
Pavučina – síť středisek ekologické výchovy,
Technické služby města Olomouce, Swingstones, Kultivar Design studio.

„Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“
www.sfzp.cz a www.mzp.cz

Podobné události