Naše Café - silně návyková kavárna
BARY A KAVÁRNY

Naše Café - silně návyková kavárna
Navigovat Navigovat Facebook
Dolní náměstí 15, Olomouc


Telefon: 585754889
E-mail: kavarna@nasecafe.cz
Web: nasecafe.cz/

Hlavním cílem projektu je skrze zaměstnání v sociálním podniku, resocializace osob se závislostí na návykových látkách. Cílem projektu je tedy provoz kavárny na Dolním náměstí v Olomouci, pracující v principech sociální ekonomiky. Osoby, kteří projdou programem (zaměstnáním v podniku) budou mít doložitelnou praxi (obsluha zákazníků, příprava kávy, příprava potravin) a zápočtový list. Budou mít pracovní návyky, naučí se vyjadřovat své potřeby, naučí se komunikaci s kolegy a s nadřízenými, vyzkouší si jednání s dodavateli, vše v chráněném prostředí sociálního podniku. Důsledkem toho budou vybaveni takovými schopnostmi, dovednostmi a prokazatelnými přednostmi pro lepší uplatnění na trhu práce, tedy mohou být zaměstnáni, což přispěje k celkové stabilizaci klientova života a tedy k prevenci recidivě v jeho návratu k původnímu stylu života. Kavárna bude vystavena na principech sociálního podnikání a bude dodržovat Standardy sociálního podnikání, tedy zejména:

-zaměstnávat min 40% a maximálně 55% zaměstnanců z cílových skupin
-dodržovat etické principy a zásady práce s cílovou skupinou osob se závislostí
-zohledňovat potřeby svých zaměstnanců a vytvářet podmínky pro jejich adaptaci a kvalitní výkon práce
-přiměřeně přizpůsobovat pracovní podmínky a prostředí potřebám a možnostem svých zaměstnanců
-usilovat o profesní rozvoj svých zaměstnanců, zvyšovat jejich dovednosti a schopnosti pro konkurenceschopnost na otevřeném trhu práce.