Sdružení D
VZDĚLÁNÍ

Sdružení D
třída 17. listopadu 43, Olomouc Navigovat Navigovat


E-mail: info@sdruzenid.cz
Web: sdruzenid.cz/

Nabízíme:
• prožitkové interaktivní programy pro žáky a studenty základních a středních škol v rámci prevence kriminality a v rámci sociálního a osobnostního rozvoje
• adaptační výcviky pro třídní kolektivy nebo pro děti z dětských domovů
• workshopy dramatické výchovy a divadla, semináře interaktivních vzdělávacích technik pro vedoucí divadelních souborů, pedagogy, speciální pedagogy a studenty
• pořádání přehlídek dětského a studentského divadla a uměleckého přednesu
• teambuildingové výcviky pro kolektivy pedagogů, zaměstnanců neziskových organizací a firem