Nabalkoně
KULTURA A UMĚNÍ

Nabalkoně
Univerzitní 3, Olomouc

Navigovat Navigovat
+420721005474
e-mail: info@nabalkoneolomouc.cz
web: www.nabalkoneolomouc.cz

Divadelní spolek Nabalkoně je v současné době největší divadelní a filmový spolek působící pod Univerzitou Palackého. Členové tohoto intermediálního celku jsou z největší části studenti a absolventi divadelních a filmových studií, muzikologie a výtvarné výchovy. Spolek funguje od roku 2012 a tvoří 1 - 2 inscenace ročně a to pod vedením MgA. Markéty Zborníkové, absolventky Divadelní fakulty AMU v Praze. Od roku 2016 se Nabalkoně zaměřuje i na filmovou a hudební tvorbu. Poetika Nabalkoně tkví v reflexivních výpovědích o současném světě pomocí absurdity, aktualizací, ironie a doslovného humoru.