Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc, tělesné, mentální a kombinované