Nadace Malý Noe
ÚŘADY A INSTITUCE

Nadace Malý Noe
Navigovat Navigovat Facebook
Jeremenkova 40B, Olomouc


Telefon: 602 715 210
E-mail: nadace@malynoe.cz
Web: malynoe.cz/

Naše poslání:

Nadace Malý Noe byla založena v květnu 2007 a zapsána do Nadačního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod číslem N 269. Účelem zřízení nadace a jejím posláním je aktivní pomoc dětem žijícím a vyrůstajícím bez náležité rodičovské péče svých biologických rodičů, ať již tito rodiče zemřeli a nebo tito rodiče své děti opustili, či je týrají, zneužívají a nebo je jinak ohrožují na jejich životě a nebo na jejich psychickém či fyzickém zdraví.

Nadace rovněž pomáhá i zdravotně znevýhodněným dětem vyrůstajícím v náležité rodičovské péči, avšak tito jejich rodiče nemají dostatek finančních prostředků pro krytí nákladů spojených s léčbou jejich zdravotně znevýhodněných dětí.

Naše filozofie:

Základní zásadou činnosti nadace je pomáhat dětem tak, že 100% darů od sponzorů nadace jde přímo na projekty pomoci dětem. V praxi to znamená, že tradiční náklady nadací spojené se mzdami, účetnictvím, právními službami apod. jsou v naší nadaci nulové. Všichni členové nadace pracují v nadaci zdarma. Rovněž dobrovolníci, kteří nadaci pomáhají, působí v nadaci bez nároku na odměnu. Nadace působí převážně v Olomouckém kraji, ale má i jeden zahraniční projekt – Domov Malého Noe v Zambii.