Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského

Telefon: 585 385 112
E-mail: red@szmsvejdovskeho.cz
Web: www.szmsvejdovskeho.cz

Od 1. 1. 2015 změna názvu školy z důvodu sloučení škol ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Olomouc-Hejčín a SŠ Svatý Kopeček na Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc - Hejčín
Od 1.9. 2015 sídlí Střední škola na Gorazdově náměstí 1 v Olomouci