Lesní školka Sluněnka Olomouc a rodinné centrum Sluněnka
VZDĚLÁNÍ

Lesní školka Sluněnka Olomouc a rodinné centrum Sluněnka
49°33'34.4"N 17°14'30.1"E na konci Hakenovy ulice doleva, Olomouc

Navigovat Navigovat
730 914 994 (SMS)
e-mail: slunenka.lms@gmail.com
web: slunenka.cz

LŠ SLUNĚNKA Olomouc vedená v duchu waldorfské pedagogiky

* provoz od března 2015 - 3 dny v týdnu: pondělí až středa 8:00 - 15:45
* zdravá pedagogika - pravidelný nenásilný rytmus dne i jednotlivých činností
* podnětné přírodní prostředí
* výchova uměním
* vycházíme vstříc individuálním potřebám