Prosíme pacienty, aby při návštevě našeho zařízení měli v prostorách čekárny nasazenou roušku...děkujeme...řídime se nařízením MZČR...