Jeden svět Olomouc

Navigovat Navigovat
e-mail: koordinator@jedensvetolomouc.cz
web: www.jedensvetolomouc.cz

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět Olomouc.

International Human Rights Documentary Film Festival Jeden svět Olomouc.

aktuální info