VZDĚLÁNÍ

Centrum SEMAFOR
Legionářská ulice, Olomouc

Navigovat Navigovat
602 582 877
e-mail: semafor@olomouc.eu
web: www.centrum-semafor.cz

Jsme výukové a vzdělávací centrum s dopravním hřištěm. Zaměřujeme se na dopravní výchovu a s ní spojené volnočasové aktivity pro děti i nejširší veřejnost z Olomouce a okolí.

Motto: „Učíme dopravní výchovu, abyste nedostávali pokuty! “

CENTRUM SEMAFOR se zaměřuje na dopravní výchovu a s ní spojené volnočasové aktivity pro děti i nejširší veřejnost z Olomouce i okolí. Centrum odpovídá svou programovou orientací dnešním potřebám dopravní výchovy při přípravě dětí na pohyb v provozu na pozemních komunikacích v rolích cyklisty a chodce. Během školního roku, v měsících Březen-Červen a Září-Říjen zde probíhá dopravní výchova pro ZŠ a MŠ, převážně pak pro žáky 4.- 5. tříd ZŠ.

Dětské dopravní hřiště, v jehož areálu se nynější centrum nachází, funguje po rekonstrukci od března 2008. Bohužel dnes už poptávce škol zdaleka nestačí kapacitně.

Dopravní výchova žáků základních škol v centru spočívá jednak v teoretické výuce základních pravidel provozu na pozemních komunikacích pro cyklisty i pro chodce, ale hlavně v praktickém procvičování těchto pravidel, ve zdokonalování motorických dovedností, nutných pro bezpečnou jízdu na kole a zejména v získávání správných návyků pro provoz na pozemních komunikacích. Toto platí, ve zjednodušené formě a v menším rozsahu, také pro žáky mateřských a speciálních škol. Dále v centru probíhají jednotlivá kola Dopravní soutěže mladých cyklistů – okrsková kola pro základní školy, školní družiny a speciální školy.

Od r. 2009 centrum organizuje (v posledních letech formou příměstského tábora) o prázdninách populární „Prázdninovou školu dopravní výchovy“, kterou každý rok zcela zdarma absolvuje cca 150 dětí. Zcela specifickou (a velmi efektivní) formou dopravní výchovy jsou akce pro veřejnost, vyžadující pohybovou aktivitu a zaměřené hlavně na rodiny s dětmi, v duchu hesla „Nejlepším instruktorem dopravní výchovy je vlastí rodič“.


aktuální info

Zahajujeme jarní sezónu !!! ?? Letos jsme, díky počasí, kalendářní JARO poněkud předběhli, protože dopravní hřiště otvíráme pro veřejnost už 10 dní před prvním jarním dnem 11.března. Jako vždycky – největším tahákem – jsou šlapací káry. Nové 2 káry BERG rally, nám svou velikostí skvěle zaplní mezeru mezi stávajícími malými a velkými kárami.
Zahajujeme jarní sezónu !!! ?? Letos jsme, díky počasí, kalendářní JARO poněkud předběhli, protože dopravní hřiště otvíráme pro veřejnost už 10 dní před prvním jarním dnem 11.března. Jako vždycky – největším tahákem – jsou šlapací káry. Nové 2 káry BERG rally, nám svou velikostí skvěle zaplní mezeru mezi stávajícími malými a velkými kárami.