KULTURA A UMĚNÍ

Vlastivědné muzeum
Náměstí Republiky č. 5, Olomouc

Navigovat Navigovat
420 585 515 111
e-mail: vmo@vmo.cz
web: www.vmo.cz

Výstavy
Stálé expozice
Akce
Sbírky
Služby
Vzdělávání
Dokumenty
Archi
fotogalerie


Vstupné
plné, snížené, školy, rodinné

60,- 30,- 20,- 130,-

aktuální info

VOLNÝ VSTUP V rámci Dnů evropského kulturního dědictví Vás zveme k nám do muzea, zcela zdarma! Přijďte se podívat na přírodovědnou expozici, "zarybařit si" .. poznat historii našeho města i kraje od Pravěku až po dnešek... prozkoumat "základy města" v Lapidáriu... zjistit, jak vznikal film, jaké byly jeho první krůčky... a mnohé další.
VOLNÝ VSTUP  V rámci Dnů evropského kulturního dědictví Vás zveme k nám do muzea, zcela zdarma! Přijďte se podívat na přírodovědnou expozici, "zarybařit si" .. poznat historii našeho města i kraje od Pravěku až po dnešek... prozkoumat "základy města" v Lapidáriu... zjistit, jak vznikal film, jaké byly jeho první krůčky... a mnohé další.