Spolek Trend vozíčkářů

Navigovat Navigovat
582 777 701
e-mail: trend@trendvozickaru.cz
web: www.trendvozickaru.cz

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc patří k největším poskytovatelům osobní asistence v rámci celé České republiky a byl jednou z prvních organizací, která u nás tuto službu začala poskytovat. Organizace vznikla v roce 1994 a spoluobčanům s tělesným postižením poskytuje osobní asistenci, sociální rehabilitaci, poradenství a provozuje také půjčovnu kompenzačních pomůcek.