Spolek Trend vozíčkářů

Navigovat Navigovat
582 777 702
e-mail: trend@trendvozickaru.cz
web: www.trendvozickaru.cz

Oficiální stránky neziskové organizace Spolku Trend vozíčkářů Olomouc. Spoluobčanům s tělesným postižením poskytujeme osobní asistenci, sociální rehabilitaci, poradenství a provozujeme také půjčovnu kompenzačních pomůcek.