CENTRUM SEMAFOR
VZDĚLÁNÍ

CENTRUM SEMAFOR
Navigovat Navigovat Facebook
Legionářská ulice, Olomouc


Telefon: 602 582 877
E-mail: semafor@olomouc.eu
Web: www.centrum-semafor.cz
centrum-semafor.cz/kalendar-akci/

Otevírací doba:

Listopad - Duben, půjčovna zavřena , pouze v případě hezkého počasí volejte.
nebo sledujte Fb.

Jsme výukové a vzdělávací centrum s dopravním hřištěm. Zaměřujeme se na dopravní výchovu a s ní spojené volnočasové aktivity pro děti i nejširší veřejnost z Olomouce a okolí.

Motto: „Učíme dopravní výchovu, abyste nedostávali pokuty! “

CENTRUM SEMAFOR se zaměřuje na dopravní výchovu a s ní spojené volnočasové aktivity pro děti i nejširší veřejnost z Olomouce i okolí. Centrum odpovídá svou programovou orientací dnešním potřebám dopravní výchovy při přípravě dětí na pohyb v provozu na pozemních komunikacích v rolích cyklisty a chodce. Během školního roku, v měsících Březen-Červen a Září-Říjen zde probíhá dopravní výchova pro ZŠ a MŠ, převážně pak pro žáky 4.- 5. tříd ZŠ.

Dětské dopravní hřiště, v jehož areálu se nynější centrum nachází, funguje po rekonstrukci od března 2008. Bohužel dnes už poptávce škol zdaleka nestačí kapacitně.

Dopravní výchova žáků základních škol v centru spočívá jednak v teoretické výuce základních pravidel provozu na pozemních komunikacích pro cyklisty i pro chodce, ale hlavně v praktickém procvičování těchto pravidel, ve zdokonalování motorických dovedností, nutných pro bezpečnou jízdu na kole a zejména v získávání správných návyků pro provoz na pozemních komunikacích. Toto platí, ve zjednodušené formě a v menším rozsahu, také pro žáky mateřských a speciálních škol. Dále v centru probíhají jednotlivá kola Dopravní soutěže mladých cyklistů – okrsková kola pro základní školy, školní družiny a speciální školy.

Od r. 2009 centrum organizuje (v posledních letech formou příměstského tábora) o prázdninách populární „Prázdninovou školu dopravní výchovy“, kterou každý rok zcela zdarma absolvuje cca 150 dětí. Zcela specifickou (a velmi efektivní) formou dopravní výchovy jsou akce pro veřejnost, vyžadující pohybovou aktivitu a zaměřené hlavně na rodiny s dětmi, v duchu hesla „Nejlepším instruktorem dopravní výchovy je vlastí rodič“.