ART Rubikon
KULTURA A UMĚNÍ

ART Rubikon
Navigovat Navigovat Facebook Instagram
Dobnerova, Olomouc


Telefon: +420 702 217 089
E-mail: art@artrubikon.com
Web: artrubikon.com/
facebook.com/artrubikonzs
instagram.com/artkaferubikon/

ART RUBIKON z.s. sdružuje členy se zájmem o umění, řemeslné a technologické obory, pořádá neformální edukační programy pro různé cílové skupiny, včetně dětí a seniorů.