ÚŘADY A INSTITUCE

Dopravní podnik města Olomouce, a. s.
Navigovat Navigovat Facebook

Koželužská 563/1, Olomouc


Telefon: +420585533111
E-mail: dpmo@dpmo.cz
Web: www.dpmo.cz

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. (DPMO) je akciová společnost, která zajišťuje městskou hromadnou dopravu v Olomouci a přilehlém okolí. Společnost vznikla 29. března 1994, její sídlo je v Koželužské ulici č. 1. Jediným akcionářem je statutární město Olomouc. Akciová společnost je právním nástupcem dřívějšího státního podniku Dopravní podnik města Olomouce, jehož počátky sahají až do roku 1899.

DPMO patří mezi nejvýznamnější provozovatele veřejné dopravy na území Olomouckého kraje, především pak v zóně 71 Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK). Ročně přepraví přibližně 56 mil. cestujících. Na 7 tramvajových a 25 autobusových linkách operuje celkově se 150 vozidly tramvajové a autobusové trakce.

Akciovou společnost řídí Představenstvo, Dozorčí rada a výkonný ředitel spolu s náměstky. Řádově 440 zaměstnanců vyvíjí nemalé úsilí ke zvyšování kvality poskytovaných služeb od pravidelnosti dopravy, komfortu a čistoty provozovaných vozidel, prodeje jízdenek v předprodejních místech a síti prodejních automatů až po komunikaci s cestujícími.

Městskou hromadnou dopravu tvoří páteřní tramvajová doprava, doplněná hustou sítí dopravy autobusové k zajištění dopravní obslužnosti daného území. Vysoký podíl nízkopodlažních vozidel a optimální interval nabízí komfortní cestování za praktickými životním potřebami.