VZDĚLÁNÍ

Rodinné centrum Provázek
Štítného 10, Olomouc

Navigovat Navigovat
774 105 557
e-mail: kadlcikova.ps@seznam.cz
web: www.rcprovazek.cz/

Posláním rodinného centra Provázek je podpořit hodnotu a nezastupitelnou roli rodiny ve společnosti. Poskytujeme rodičům s dětmi možnost načerpat síly, povzbuzení, vědomosti a zkušenosti po stránce duševní, duchovní i fyzické.