Telefon: 774 105 557
E-mail: kadlcikova.ps@seznam.cz
Web: www.rcprovazek.cz/

Posláním rodinného centra Provázek je podpořit hodnotu a nezastupitelnou roli rodiny ve společnosti. Poskytujeme rodičům s dětmi možnost načerpat síly, povzbuzení, vědomosti a zkušenosti po stránce duševní, duchovní i fyzické.