Lékařská fakulta, Univerzita Palackého
VZDĚLÁNÍ

Lékařská fakulta, Univerzita Palackého
Navigovat Navigovat Facebook

Hněvotínská 3, Olomouc


Telefon: 585 632 009
Web: www.lf.upol.cz/

Lékařská fakulta zahájila provoz v roce 1947 jako jedna ze čtyř fakult olomoucké univerzity obnovené v roce 1946 pod názvem Univerzita Palackého. Fakulta primárně poskytuje magisterské a doktorské studijní programy, dále pak kontinuální celoživotní vzdělávání , včetně programu Univerzity třetího věku.

Magisterské studium zahrnuje šestiletý studijní obor Všeobecné lékařství a pětiletý studijní obor Zubní lékařství, který nahradil obor Stomatologie. Zahraniční studenti mají možnost studovat obor Všeobecné lékařství a nově od akademického roku 2010/2011 i obor Zubní lékařství v anglickém jazyce. Nově také fakulta nabízí navazující magisterský studijní program v kombinované formě Veřejné zdravotnictví.

Fakulta dále nabízí 25 doktorských studijních programů, a to jak v českém tak i anglickém jazyce. Praktická výuka budoucích lékařů je realizována především ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Vedení Lékařské fakulty a její Vědecká rada v roce 2013 nově definovaly vědecko-výzkumné priority fakulty. Ty korespondují s "Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací", který přijala Vláda ČR svým usnesením ze dne 19. 7. 2012. Dlouhodobé zaměření vědy a výzkumu na LF UP v Olomouci je aktuálně možné shrnout do třech oblastí: výzkum vzniku a rozvoje chorob, vývoj nových diagnostických a terapeutických metod a studium epidemiologie a prevence nejzávažnějších chorob.