Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Navigovat Navigovat
585 631 111
web: www.ff.upol.cz/

Učíme myslet!
Liberálnost, osobní přístup ke studentům a s tím související rozvíjení individuálních schopností.

aktuální info