CARITAS-Vyšší odborná škola
VZDĚLÁNÍ

CARITAS-Vyšší odborná škola
Navigovat Navigovat Facebook

Nám. Republiky 3, Olomouc


Telefon: +420585209020
E-mail: skola@caritas-vos.cz
Web: www.caritas-vos.cz/cz

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc nabízí vzdělání ve dvou vzdělávacích programech: Charitativní a sociální práce a Sociální a humanitární práce (jediný svého druhu v ČR). Oba programy je možné studovat i v rámci souběžného bakalářského studia ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.
Studium je v obou případech tříleté, v programu Charitativní a sociální práce je kromě denní formy studia možná i dálková forma.
Nedílnou součástí vzdělávání v obou programech je odborná praxe, která tvoří zhruba třetinu studijního plánu. Studenti naší školy vyjíždějí na praxi do více než 40 zemí světa, škola spolupracuje s více než 200 sociálními zařízeními.