BEA campus
ÚŘADY A INSTITUCE

BEA campus
Navigovat Navigovat Facebook

tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc


Telefon: +420587333333
Web: www.beacampus.cz

BEA campus Olomouc propojuje svět podnikání (Business) s akademickou sférou (Education) za účelem akcelerace podnikání (Acceleration) v Olomouckém kraji. Pod jednou střechou vzniká unikátní prostředí zaměřené na zavádění byznys inovací v regionálních mikro, malých a středních podnicích, ale i na prosazování dlouhodobé strategie vzdělávání mladé generace v hodnotách, které jsou klíčové pro podnikatelský úspěch.

BEA campus Olomouc - základní aktivity:

práce s mladými spoluobčany (zvyšování tržní gramotnosti, podpora podnikavosti, atd.);
transfer manažerského a ekonomického know-how, výchova hospodářské a vlastnické reprezentace kraje;
podpora konkurenceschopnosti malých a středních podniků, rozvoj inovací;
spolupráce při definování a rozvoji hospodářské struktury kraje;
rozvoj etiky podnikání, spolupráce na formování hodnotových rámců mladé generace.

BUSINESS:

pokračující koncentrace poradenských a expertních firem;
zajištění služeb a produktů pro tržní ekonomiku kraje;
průzkumy zaměřené na malé a střední podniky kraje.

EDUCATION

rozvoj excelence pro region;
rozvoj spolupráce se zahraničními vysokými školami;
celoživotní vzdělávání ve vazbě na profesní potřeby hospodářství regionu.

ACCELERATION

rozvoj podpory podnikavosti žáků ZŠ a SŠ, studentů VŠ;
realizace koučovacích procesů pro malé a střední podniky;
realizace aktivit CSR.