Galerie Zdeňka Buriana
KULTURA A UMĚNÍ

Galerie Zdeňka Buriana
Navigovat Navigovat Facebook

Slatinice 372, Slatinice


Telefon: 734120510
E-mail: info@galeriezdenkaburiana.cz
Web: www.galeriezdenkaburiana.cz

Galerie Zdeňka Buriana zahrnuje sbírku čítající více než 150 originálů kreseb, kvašů, akvarelů i olejů je doplněna dalšími stovkami knih, katalogů a časopisů, zachycujících malířovu tvorbu. Stálá expozice zahrnuje nejen ilustrace k světoznámým autorům jako jsou Karel May, Jack London, Enrique Stanko Vráz, ale i méně známá díla jako jsou ilustrace k Babičce Boženy Němcové, nebo scénické návrhy pro operu Eugena Suchoně Svatopluk.
Tato umělecká sbírka, kterou se podařilo během dlouhých let vytvořit Ing. Jiřímu Vybíralovi, našla nakonec své místo v citlivě zrekonstruovaném objektu bývalé farské konírny sousedící s místním lázeňským areálem. Vznik Galerie Zdeňka Buriana je dalším obohacením kulturního života nejen lázeňské obce Slatinice, ale celého Olomouckého kraje, který projekt podpořil stejně jako evropské fondy Evropské unie. Děkujeme a zveme k návštěvě všechny obdivovatele Zdeňka Buriana. VSTUPNÉ: Dospělí 50 Kč, děti do 12 let 40 Kč, rodinné vstupné /2 dospělí + 2 děti do 12 let/ 140 Kč, lázeňský host sleva 20 % po předložení Průkazu lázeňského hosta LS, důchodci 70+ a ZP sleva 20 %.