Městská policie Olomouc

Navigovat Navigovat
585 209 540
e-mail: prijem.podani@mp-olomouc.cz
web: mp-olomouc.cz/uvod

Městská policie Olomouc zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti statutárního města Olomouce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon.

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona:

přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení statutárního města Olomouce,
podílí se v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
podílí se na prevenci kriminality v Olomouci,
provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v Olomouci,
odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti statutárního města Olomouce,
na požádání poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra údaje o MPO.

V případě ohrožení života, zdraví či majetku volejte na tuto tísňovou linku - 156

Demontáž technického zařízení z vozidla tel: 585 209 511 nebo: 585 209 540Z auta zmizela hudební aparatura (24.2.2020)
Z auta zmizela hudební aparatura

V ned...
Kompletní tisková zpráva: http://www.mp-olomouc.cz/o-nas/tiskove-zpravy/2489...

Komu vadila reklamní tabule? (24.2.2020)
Komu vadila reklamní tabule? | © Městská policie Olomouc

http://www.mp-olomouc.cz/o-nas/tiskove-zpravy/2489...

Plesová sezona je v plném proudu (24.2.2020)
Ilustrační foto | © Pixabay.com

http://www.mp-olomouc.cz/o-nas/tiskove-zpravy/2489...

Na kruháči popadalo z auta nářadí a stavební materiál (21.2.2020)
Na kruháči popadalo z auta nářadí a stavební materiál | © Městská policie Olo...<br />
                  
                    <i>Kompletní tisková zpráva: <a href=http://www.mp-olomouc.cz/o-nas/tiskove-zpravy/2489...
Muž si jen tak pochrupkával (21.2.2020)
Ilustrační foto | © Pixabay.com

http://www.mp-olomouc.cz/o-nas/tiskove-zpravy/2488...

Vandal poškodil vybavení univerzity (20.2.2020)
Rozbité skleněné dveře | © Městská policie Olomouc

http://www.mp-olomouc.cz/o-nas/tiskove-zpravy/2488...

Kdo zapomněl klíče na automatu? (20.2.2020)
Ilustrační foto | © Freeimages.com

http://www.mp-olomouc.cz/o-nas/tiskove-zpravy/2488...

Stavební dělníci rušili noční klid (19.2.2020)
Ilustrační foto | © Pixabay.com

http://www.mp-olomouc.cz/o-nas/tiskove-zpravy/2487...

Partnerské neshody odnesla televize (19.2.2020)
Ilustrační foto | © Pixabay.com

http://www.mp-olomouc.cz/o-nas/tiskove-zpravy/2487...

Strážníci nařídili odtah auta (18.2.2020)
Strážníci nařídili odtah auta | © Městská policie Olomouc

http://www.mp-olomouc.cz/o-nas/tiskove-zpravy/2487...