Městská policie Olomouc

Navigovat Navigovat
585 209 540
e-mail: prijem.podani@mp-olomouc.cz
web: mp-olomouc.cz/uvod

Městská policie Olomouc zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti statutárního města Olomouce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon.

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona:

přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení statutárního města Olomouce,
podílí se v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
podílí se na prevenci kriminality v Olomouci,
provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v Olomouci,
odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti statutárního města Olomouce,
na požádání poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra údaje o MPO.

V případě ohrožení života, zdraví či majetku volejte na tuto tísňovou linku - 156

Demontáž technického zařízení z vozidla tel: 585 209 511 nebo: 585 209 540Muž se snažil ukrást tři kila čokolády (21.11.2019)
Ilustrační foto | © Pixabay.com

http://www.mp-olomouc.cz/o-nas/tiskove-zpravy/2462...

Zaparkovaná vozidla komplikovala údržbu komunikace (21.11.2019)
Zaparkovaná vozidla komplikovala údržbu komunikace | © Městská policie Olomou...<br />
                  
                    <i>Kompletní tisková zpráva: <a href=http://www.mp-olomouc.cz/o-nas/tiskove-zpravy/2461...
Sdílená kola teď frčí (20.11.2019)
Sdílená kola teď frčí | © Městská policie Olomouc

http://www.mp-olomouc.cz/o-nas/tiskove-zpravy/2461...

Chtěl se obohatit a ještě byl drzý (20.11.2019)
Ilustrační foto | © Pixabay.com

http://www.mp-olomouc.cz/o-nas/tiskove-zpravy/2461...

Společně jsme se zaměřili na kapsáře (19.11.2019)
Společně jsme se zaměřili na kapsáře | © Městská policie Olomouc

Dnes před...
Kompletní tisková zpráva: http://www.mp-olomouc.cz/o-nas/tiskove-zpravy/2461...

Brigádnice asi nebude pochválena (19.11.2019)
Brigádnice asi nebude pochválena | © Městská policie Olomouc

http://www.mp-olomouc.cz/o-nas/tiskove-zpravy/2461...

Lapkové se pomalu připravují na svátky (19.11.2019)
Ilustrační foto | © Pixabay.com

http://www.mp-olomouc.cz/o-nas/tiskove-zpravy/2460...

Muž rozbil výlohu dlažební kostkou (18.11.2019)
Muž rozbil výlohu dlažební kostkou | © Městská policie Olomouc

Kompletní tisková zpráva: http://www.mp-olomouc.cz/o-nas/tiskove-zpravy/2460...

Z údajného napadení se vyklubala vypadnutá plomba (18.11.2019)
Ilustrační foto | © Pixabay.com

http://www.mp-olomouc.cz/o-nas/tiskove-zpravy/2460...

Služby nabízel i přes zákaz (18.11.2019)
Ilustrační foto | © Pixabay.com

http://www.mp-olomouc.cz/o-nas/tiskove-zpravy/2460...