Moravská vysoká škola
VZDĚLÁNÍ

Moravská vysoká škola
Navigovat Navigovat Facebook

třída Kosmonautů 1, Olomouc


Telefon: (+420) 587 332 311
E-mail: mvso@mvso.cz
Web: www.mvso.cz

Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO) je soukromá neuniverzitní vysoká škola. Studijní program bakalářského stupně si studenti mohou zvolit jak ve formě prezenční, tak i v kombinované.

MVŠO přináší do regionu ekonomicko-manažerské vzdělávání a rozvíjí ho s pomocí teoretických základů získaných z oblasti právní, sociální, matematické a z oboru informačních technologií. Tímto způsobem lze nejen dosáhnout rychlého přínosu pro region (vzdělání řídících pracovníků), ale i nových podnětů pro výzkumnou a vývojovou činnost jak pracovníků MVŠO, tak spolupracujících vysokých škol.