Hospic na Svatém Kopečku
ZDRAVOTNICTVÍ

Hospic na Svatém Kopečku
Navigovat Navigovat Facebook

nám. Sadové 4/24 4/24, 77900 Olomouc


Telefon: 585 319 754
E-mail: info@hospickopecek.charita.cz
Web: www.hospickopecek.charita.cz/

Náš hospic je určený osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění. Posláním hospice je umožnit nevyléčitelně nemocným lidem prožít kvalitně a důstojným způsobem závěrečné období jejich života.

Hospic na Svatém Kopečku
Kapacita zařízení: 30 lůžek
Poskytovaná služba: odlehčovací služba pobytová
Délka pobytu: Pobyt je časově omezen na nezbytně nutnou dobu nepřesahující 3 měsíce. Prodloužení je možné po oboustranné domluvě.
Poslání:
Odlehčovací služba umožňuje nevyléčitelně nemocným lidem prožít kvalitně a důstojným způsobem závěrečné období jejich života, a to na základě nepřetržitého poskytování paliativní péče, zejména s důrazem na tišení bolestí a zároveň tak umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek.
Cílová skupina:
Odlehčovací služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění.
Jsou to osoby v jakémkoliv věku v terminálním nebo preterminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění, kdy není v silách rodiny či jiných osob zajistit těmto nemocným po přechodnou dobu odpovídající péči.
Služba není určena osobám, jejichž chování by z důvodu duševního onemocnění závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití. Není možné v rámci odlehčovací služby zajistit pro tyto osoby zvláštní režim, aby jim byla poskytnuta dostatečná péče. Služba z tohoto důvodu není poskytována např. osobám s Alzheimerovou chorobou, s výjimkou těch v posledním stádiu nemoci.
Zásady:
Respektování důstojnosti uživatele (zachováváním intimity při provádění hygieny, oslovováním apod.)
Otevřenost (poskytování kvalitní péče bez ohledu na závažnost stavu uživatele
Odbornost personálu (poskytování služby dle principů paliativní péče)
Týmovost (spolupráce všech profesí multidisciplinárního týmu v péči o uživatele)
Důvody, pro které nelze žadatele přijmout:
Zařízení neposkytuje službu, o kterou žádá, a to i s ohledem na vymezený okruh osob.
Zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí pobytové sociální služby.