Fakulta tělesné kultury UP

Web: ftk.upol.cz/

Studium na FTK UP, to není jen tělesná výchova a sport, ale také množství nezapomenutelných a neopakovatelných
zážitků z kurzů a sportovních akcí, aktivní využití volného času, zdravý životní styl, objevování principů managementu, bohaté
možnosti zahraničních pobytů, příležitost k uplatnění ve vědeckých kruzích a především nejstarší moravská univerzita
v kouzelné Olomouci.