Hasičský Záchranný Sbor Olomouckého kraje

Navigovat Navigovat
+420950770011
e-mail: mluvci@hzsol.cz
web: www.hzsol.cz

Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) chrání životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytuje pomoc při mimořádných událostech.

Požární stanice Olomouc:
HZS Olomouckého krajePS_Olomouc.jpg
územní odbor Olomouc
požární stanice Olomouc
Schweitzerova 91
779 00 OLOMOUC

telefon: +420 950 770 011
fax: 950 770 009


Winter is coming...Zkontrolujte si doma kamna, kotle, krby i komíny. Špatný technický stav topidla nebo komínu je jednou z nejčastějších příčin úmrtí při požáru.Pamatujte na bezpečnostní zásady a předejděte tak požáru ve vaší domácnosti.
Winter is coming...Zkontrolujte si doma kamna, kotle, krby i komíny. Špatný technický stav topidla nebo komínu je jednou z nejčastějších příčin úmrtí při požáru.Pamatujte na bezpečnostní zásady a předejděte tak požáru ve vaší domácnosti.