Hasičský Záchranný Sbor Olomouckého kraje

Navigovat Navigovat
+420950770011
e-mail: mluvci@hzsol.cz
web: www.hzsol.cz

Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) chrání životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytuje pomoc při mimořádných událostech

aktuální info