SONS Olomouc
ÚŘADY A INSTITUCE

SONS Olomouc
Navigovat Navigovat Facebook

I. P. Pavlova 184/69, Olomouc


Telefon: 585 427 750
E-mail: olomouc-odbocka@sons.cz
Web: www.sons.cz/olomouc

Oblastní odbočka SONS Olomouc
je občanské sdružení, pomáhající nevidomým a jinak těžce zrakově postiženým občanům (případně jejich rodinným příslušníkům či přátelům) při řešení nepříznivé životní situace (z důvodu zrakového handicapu).
Řádnými členy odbočky jsou nevidomé, slabozraké i další fyzické osoby starší 15 let, které o členství požádaly. Odbočka podporuje setkávání, navazování kontaktů a vzájemnou motivaci členů.

Nabízíme a zajišťujeme
- přednášky, besedy
- návštěvy kulturních akcí
- víkendové ozdravné pobyty
- týdenní turistické pobyty
- jednodenní poznávací zájezdy
- každý čtvrtek od 14:00 – 16:30
probíhá v klubovně pravidelné setkávání