Statutární město Olomouc
ÚŘADY A INSTITUCE

Statutární město Olomouc
Navigovat Navigovat Facebook

Horní náměstí č.p. 583 - radnice, Olomouc


Telefon: +420588488239
E-mail: press@olomouc.eu
Web: www.olomouc.eu

Tyto stránky nejsou určeny pro příjem podání určených statutárnímu městu Olomouci (Magistrátu města Olomouce, Městské policii Olomouc) jako orgánu veřejné moci. Kontaktní údaje pro příjem podání najdete zde: http://www.olomouc.eu/kontakty
"Podáními" se rozumí zejména podněty (§ 42 správního řádu), stížnosti (§ 175 správního řádu), stížnosti na výkon samostatné působnosti územních samosprávných celků (zákon o obcích), podání dle § 37 správního řádu, poskytnutí ochrany před nečinností orgánů veřejné správy (§ 80 správního řádu) a žádosti o informace (zákon o svobodném přístupu k informacím).