Mateřská škola  Blanická 16
VZDĚLÁNÍ

Mateřská škola Blanická 16
Navigovat Navigovat Facebook

Blanická 16, Olomouc


Telefon: +420585223163
Web: www.blanicka.com

Při naplňování našeho poslání je účelně propojena péče v oblasti výchovně vzdělávací s rodinnou terapií. Filozofie odráží motto vzdělávacího programu: "Naše terapie je život...". Zajišťuje tak odbornou pomoc detekční, diagnostickou, terapeutickou, rehabilitační, výchovně vzdělávací, zájmovou, poradenskou, metodickou, preventivní, včetně rané péče.


• osobnostní přístup

• individuální plány pro všechny děti

• individuální forma výuky(při učení jedno dítě a jeden pedagog)

• týmová práce pedagogů a rodičů

• otevřený systém práce pro vstup studentů, odborníků i veřejnosti

• realizace prvků TEACCH programu a usnadňované komunikace pro děti
s poruchou autistického spektra s respektováním individuální životosprávy

• zaměření na vybudování zdravého sebepojetí a vnímání svého místa v životě

• v rámci volných aktivit nabízíme enkaustiku, muzikoterapii, canisterapii, míčkovou facilitaci a hudebně-pohybový kroužek