Navigovat Navigovat
727960308
e-mail: kopretinaolomouc@seznam.cz
web: www.mskopretinka.cz

Kopretinka je soukromá MŠ s vlastní jídelnou v centru Olomouce.

Děti od 2 do 7 let jsou ve školce v pracovní dny od 6:00 do 18:00 hod.

Po dohodě pohlídáme děti podle potřeb rodičů. U nás je rodinná atmosféra, kvalitní vzdělávací program, kroužky, výlety a spousta zábavy a poznávání.
_______________________________________________________________________________

Doplňující součásti hlavní činnosti:

Vlastní vzdělávací program

Vysoce kvalifikovaný pedagogický personál

Rodinné prostředí školky

Individuální přístup k potřebám rodiny

Nadstandartní provozní doba zařízení od 6:00 do 18:00 hodin

Celoroční provoz bez ohledu na školní prázdniny

Jazykové kurzy

Zájmové a sportovní kroužky

Otužování

Logopedie

Předškolní příprava

Vlastní kuchyně

Dětské taxi (rozvoz dětí podle potřeb rodičů)

Zabezpečení uspokojování přirozených potřeb dítěte

Zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte

Spolupráce s pediatrem

Programy pro rodiče a rodinné příslušníky

Vytváření podmínek pro individuální osobnostní rozvoj dětí

§ Aktivity mimo zařízení:

solná jeskyně, sauna, plavecký bazén
lyžařský výcvik na horách
jízda na koních v jezdecké škole
výlety
ozdravné pobyty mimo město Olomouc i do zahraničí
sportovní haly a sportoviště v okolí
Zařízení plní funkci vývojově stimulační, socializační a diagnostickou.

Působí rovněž na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované.