ZÁBAVA

ZOO Olomouc
Darwinova 29, Svaty Kopecek Navigovat Navigovat


Telefon: 585 151 601
E-mail: info@zoo-olomouc.cz
Web: www.zoo-olomouc.cz

Jak bude vypadat provozní doba zoo?

Zůstane standardní. Od dubna do srpna budou pokladny v provozu v čase 9:00-18:00 hodin s tím, že areál je třeba opustit do 2 hodin po uzavření pokladen.

Otevřete celý areál včetně pavilonů?

Otevřeme pouze venkovní areál, vnitřní expozice musí zůstat uzavřeny.

Uvidí návštěvníci tedy vůbec nějaká zvířata?
Téměř všechna.

Jakým způsobem lze zakoupit vstupenku?

Vstupenky lze zakoupit v běžném režimu. Buď prostřednictvím online systému, nebo na místě na pokladnách.
Je potřeba rezervace, aby se na návštěvníky tak říkajíc "dostalo

Není. Rezervace nevytváříme.

Kolik lidí podle vydaného opatření může zoo pojmout?

V rámci nařízení může být využito nejvýše 20% kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas. Tzn., že v jeden okamžik může být v zoo max. do 3000 návštěvníků.

Jakým systémem tomuto nařízení dostojíte?

Denní prodej vstupenek je monitorován online.
Co nastane, když se bude kapacita chýlit ke svému vyčerpání?

V případě potřeby bude systém regulován. Pakliže vezmeme v potaz maximální kapacitu našeho areálu a zohledníme návštěvnost tohoto období v letech minulých, jakož i jiné současné faktory, není předpoklad překročení tohoto limitu.

A pokud by se i tak stalo?

Pokud ano, dojde k regulaci prostřednictvím strážní služby. Návštěvníci se do zoo dostanou, ale ve špičkách budou muset chvíli počkat, až se uvolní kapacita. Jedná se především o víkendy s pěkným počasím.

Co tedy doporučujete návštěvníkům?

Aby o víkendu směřovali svůj příchod buď do časně dopoledních, nebo až odpoledních hodin.

Jaké služby budou pro návštěvníky v provozu?

Lanáček bude v provozu během dubna o víkendech, od května denně.
Vláček bude jezdit o víkendu. Suvenýry Zoo Olomouc lze zakoupit v čase provozu pokladen denně.

Jaká jsou pravidla pro gastroprovozovny?

Řídí se vydanými nařízeními Ministerstva zdravotnictví pro provozovny gastra v obecné rovině. Žádné speciální nařízení pro zoo vydáno nebylo.