Hlubočky
OBCE

Hlubočky
Navigovat Navigovat

Olomoucká 17 17, 78361 Hlubočky


Telefon: 721 749 402
E-mail: sekretariat@hlubocky.cz
Web: www.hlubocky.cz/

Hlubočky, Okres Olomouc


První zmínka o Hlubočkách je z r. 1368. O čtyřicet let později obec patřila k panství blízkého, ale dnes dávno zaniklého hradu Hluboký. Za dalších sto let připadly Hlubočky panství zámku ve Velké Bystřici. Tou dobou už byla z hradu opuštěná zřícenina a v pozdějších dobách se dokonce vedly spory o jeho pravé poloze. A přece to býval hrad založený snad levobočkem krále Václava II., olomouckým biskupem Janem Volkem, později v držení samého císaře Karla IV. a jeho bratra moravského markraběte Jana Jindřicha. Život v poněkud drsném kraji mezi lesnatými stráněmi se radikálně změnil r. 1827, když tu pan Jan Zvěřina založil železárny a hutě. Tehdy vznikla i osada Mariánské Údolí. Roku 1854 pan I. K. Machánek postavil na místě starých hamrů hřebíkárny. Roku 1870 byla založena akciová společnost Moravia. Tato společnost vlastnila i závody v Mariánském Údolí. Moderní závody Moravia, které byly proslulé výrobou plynových spotřebičů, odlitků ze šedé litiny a dílů leteckých motorů, vyvážely své výrobky bezmála do celého svět a byly základem dnešních firem MORA Moravia, Honeywell a Foundeik. Není snad proto divu, že právě tyto závody daly podnět k tomu, aby Hlubočky využily práva, jež jim dal zákon o obcích z r. 1990, totiž vlastnit svůj obecní znak a prapor. Obec pak zažádala heraldickou komisi parlamentu o schválení, což se stalo v Praze dne 23. října 1992.